Advies

Energie besparen en hiermee het plannen van maatregelen is een dynamisch geheel, bedrijven, energiebesparende maatregelen en terugverdientijden veranderen continu. Een energiebesparingsplan moet hier op in kunnen springen en kan geen statisch document zijn.

Bedrijven moeten snel kunnen schakelen, hierdoor dienen zij op de hoogte te zijn van hun eigen energiegebruik en de mogelijke maatregelen. Energievaardig bied hierbij ondersteuning.

Energievaardig helpt bedrijven energie te besparen door het uitbrengen en overdragen van energiebesparingsadviezen. Adviezen worden samenspraak met de opdrachtgever opgesteld, Energievaardig kan het hele traject begeleiden, evalueren en waar nodig bijsturen.

Een aantal voorbeelden op welke gebieden de adviezen gegeven kunnen worden:

  • Energiebesparing;
  • Energiebeheer;
  • Energiebeleid;
  • Energiemanagement;
  • Energiekostenanalyse & factuurcontrole;
  • Energiemonitoring;
  • Energie-inkoop (via business partner: Bas Energie).