Onderzoek

Om een goed advies te geven en ervoor te zorgen dat de uitkomsten aansluiten bij uw wensen en verwachtingen, kan Energievaardig een onderzoek uitvoeren. De doelstelling en het type onderzoek, zal in overleg met de opdrachtgever, bepaald worden.

 

Energievaardig kan onder andere de de volgende onderzoeken uitvoeren:

  • Het in kaart brengen van het (totale) energiegebruik:
    • Monitoring;
    • Berekenen;
    • Meten.
  • Het onderzoek naar de best toepasbare (energiebesparende) maatregelen;
  • Offerte en leverancier vergelijk;
  • Factuurcontrole.

Na afloop van het onderzoek zullen de resultaten met de opdrachtgever besproken worden en wordt een plan van aanpak opgesteld.