Missie en Visie

Missie:

Energievaardig heeft als missie het besparen van energie en de transitie naar duurzaamheid, hiervoor wordt het volgende stappenplan gevolgd:

  1. Het inventariseren van de wensen, verwachtingen en beoogde doelen;
  2. Het onderzoeken en bespreken van acties en maatregelen;
  3. In samenspraak de actiepunten uitwerken en vormgeven;
  4. Begeleiden van de uitvoer en implementatie;
  5. Evalueren en kennisoverdracht.

 

Visie:

Het realiseren van energiebesparing is niet moeilijk. Door een pragmatische insteek en continu overleg met de opdrachtgever, blijft deze betrokken bij het gehele proces.